คณิตศาสตร์

ใส่เครื่องหมายเท่ากัน ไม่เท่ากัน

นับจำนวนภาพแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากัน หรือ ไม่เท่ากัน แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ใส่เครื่องหมายเท่ากัน ไม่เท่ากัน [Read…]