นิทรรศรัตนโกสินทร์

เหมาะสำหรับ

เด็กทุกวัย

กิจกรรม

แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน โดยเส้นทางที่ 1 (หมายเลข 1-7)  เส้นทางที่ 2 (หมายเลข 8-9) โดยรายละเอียดของห้องจัดแสดง มีดังนี้
1 รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin) 
2 เกียรติยศแผ่นดินสยาม (The Prestige of the Kingdom) 
3 เรืองนามมหรสพศิลป์ (Remarkable Entertainments) 
4 ลือระบิลพระราชพิธี (Renowned Ceremonies) 
5 สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures) 
6 ดื่มด่ำย่านชุมชน (Impressive Communities) 
7 เยี่ยมยลถิ่นกรุง (Sight-Seeing Highlights) 
8 เรืองรุ่งวิถีไทย (The Colorful Thai Way of Living) 
9 ดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of the Nation) 

การเข้าชม โดยผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง 2 เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่  (โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

หากต้องการเข้าชม 1 เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม 2 ชั่วโมง หากต้องการเข้าชมทั้ง 2 เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม 4 ชั่วโมง

เปิดทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

ค่าใช้จ่าย

• ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
• เข้าชมฟรี สำหรับ
◦ เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ ความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)
◦ นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
◦ ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
◦ ภิกษุ สามเณร และ ผู้พิการ
** ค่ามัดจำเครื่องแปลภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติ 1,000 บาทต่อเครื่อง

สถานที่ติดต่อ

100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

02-621-0044

www.nitasrattanakosin.com
www.facebook.com/Nitasrattanakosin 

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*