พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา รวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่าง ๆ

พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมแห่งแรกของเมืองไทย ซึ่งแต่เดิมเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล ภายในมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินไทย ประณีตศิลป์สืบสมัย และประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน

เปิดทำการ

เปิดทำการ วันพุธ-อาทิตย์ 9:00-16:00 น.

ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชมปกติ คนไทย 30 บาท
ชาวต่างชาติ 200 บาท

สถานที่ติดต่อ

1 ซอยหน้าพระธาตุ ถนนพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

02-222-3569

https://www.museumthailand.com/th/museum/National-Museum-Bangkok-Phranakorn

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*