พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เหมาะสำหรับ

เด็กทุกวัย

กิจกรรม

การจัดแสดงผลงานเชื่อมโยงเทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย นิทรรศการ และการแสดง ตะลุยพิพิธภัณฑ์ การทดลองวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ ครอบครัว ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น และมีสาระ เปิดโอกาสให้พวกเราชม ทดลอง สัมผัส และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีการจัดแสดงผลงาน เชื่อมโยงเทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย นิทรรศการ และการแสดง ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์), อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในแบ่งเป็นนิทรรศการ 6 ชั้น

เปิดทำการ

เปิดทำการวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

ค่าใช้จ่าย

• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 50 บาท
• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 20 บาท
• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 20 บาท
• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท
• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท
• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 30 บาท
• ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 70 บาท เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
• เข้าชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฟรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา) ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 02577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123

สถานที่ติดต่อ

ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

02-5777- 9999

http://www.nsm.or.th/index.php

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*