พิพิธภัณฑ์เด็ก

เหมาะสำหรับ

เด็กทุกวัย

กิจกรรม

ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการและลานกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่สืบเนื่องจาก พระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ อย่างเพลิดเพลินของเด็กไทย และจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และครอบครัวของชาวกกรุงเทพฯ

ภายในมีนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประกอบไปด้วยอาคารจัดนิทรรศการ 3 หลัง พร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้ง ในส่วนของการจัดแสดงแบ่งเป็น 8 ส่วนคือ
1. ภาคนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. ชีวิตของเรา
3. วิทยาศาสตร์
4. วัฒนธรรมและประเพณี
5. เทคโนโลยีใกล้ตัว
6. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. กิจกรรมเด็กเล็ก
8. กิจกรรมสันทนาการ

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  ได้มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กลง โดยมีห้องนิทรรศการและส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย อาคารทอตะวัน (อาคาร 1)
ชั้น 1 จัดแสดงนิทรรศการและการจัดกิจกรรมในโซนลานสร้างสรรค์ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซนห้องศิลปะ
ชั้น 2 โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์
ชั้น 3 โซนละครโรงเล็ก โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสร้างเมืองของเรา

นับเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ไว้เพื่อการพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง

เปิดทำการ

เปิดทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. และปิดทำการในวันจันทร์

ค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

810 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ

02-272-4500, 02-615-7333

www.cdm-bangkok.com

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*