พิพิธภัณฑ์เหรียญ

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

การแสดงเงินตรา เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ

กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตราและเปิดให้เข้าชมในชื่อพิพิธภัณฑ์เหรียญ ที่รวบรวมความเป็นมาของการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ยุคหินจนถึงปัจจุบัน  มีการจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ และเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราสำหรับผู้สนใจ นักสะสม เยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั่วไป ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ “

เปิดทำการ

เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00-18:00 น.

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ /นักศึกษา บัตรราคา 50 บาท เด็กอายุ 10-18 ปี / นักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) บัตรราคา 20 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

ผู้สูงอายุ สัญชาติไทย อายุ 60 ปี บริบูรณ์

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวชและผู้พิการ เข้าชมฟรี

สถานที่ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

02-282-0818

http://coinmuseum.treasury.go.th
https://www.facebook.com/coinmuseumthailand/

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*