ฟาร์มเดอเล็ก

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมขี่ม้า

ฟาร์มเดอเล็ก เป็นฟาร์มที่เปิดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางการเกษตร ฝึกให้เด็กๆ ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆ ของทางฟาร์มจะมุ่งเน้นให้เด็กๆ เกิดการพัฒนาทางด้านสังคม ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ฝึกความอดทน และสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังทำให้เด็กๆ รู้จักระเบียบวินัย การแบ่งปัน การอยู่รวมกันผู้อื่นอีกด้วย นอกจากนี้จะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่รอบตัว ตระหนักถึงที่มาที่ไปและคุณภาพของสิ่งที่เด็กๆ บริโภคเป็นอาหาร โดยสิ่งที่เด็กๆ ได้นั้นจะสอดแทรกอยู่ในทุกๆ กิจกรรมที่ฟาร์มนั้นเอง และยังเป็นการใช้เวลากับครอบครัวสร้างความรักให้เหนียวแน่นขึ้นอีกด้วย

เปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 09.30 – 15.30 น. เวลานี้เป็นเวลาตามตารางกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย

เด็กอายุ 3-12 ปี ราคา 800 บาท , เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ ราคา 100 บาท ,

ผู้ใหญ่ ราคา 450 บาท (ราคานี้ไม่รวมกับราคากิจกรรมพิเศษต่างๆ)

สถานที่ติดต่อ

43 หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

0 2538 2215, 0 2539 1857, 08 1832 7848

http://farmdelek.com

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*