ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

สัมผัสป่านิเวศจำลอง เรือนยอดไม้ หอชมป่า

เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆ มาสัมผัสกับธรรมชาติในกรุงเทพฯ ได้ที่นี่เลย ที่นี้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ เด็กๆ จะสามารถสูดบรรยากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติจากป่าจำลองเป็นป่านิเวศได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีทางเดินชมเรือนยอดไม้ หรือ sky walk ที่มีความยาว 200 เมตร ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ และยังเป็นทางเดินที่เชื่อมไปยัง หอชมป่าที่มีความสูงถึง 23 เมตร ได้อีกด้วยนั้นเอง สิ่งที่น่าสนใจสำหรับโครงการป่าในกรุง เช่น นิทรรศการผลกระทบต่อเมือง ที่แสดงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ มีป่าบางกอก มีการเรียนรู้การเติบโตอย่างยั่งยืน มีเมล็ดพันธุ์แห่งป่าตลอดแนวผนังดินบดอัด และยังมีห้องฉายภาพยนต์ขนาดเล็กที่แสดงภาพยนต์สั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตใต้สำนึกให้กับเด็กๆ ได้อย่างมากเลยทีเดียว

เปิดทำการ

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์

ค่าใช้จ่าย

เข้าชมฟรี

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

http://www.pttreforestation.com/Home.cshtml

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*