สถานีวิจัยลำตะคอง

สถานีวิจัยลำตะคอง

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์และแมลง

ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทยที่เราอยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้ง เพราะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์และแมลงอย่างสนุกสนานทั้งครอบครัว ภายในพื้นที่กว่า 700 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ

โซนแรก “เรือนกระจก” จัดแสดงพรรณไม้หายากทั้งไทยและต่างประเทศ และ

โซนที่ 2 “จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพืช” นอกจากนี้ยังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์และห้องภาพ ที่ทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงงานศิลป์ของคนไปสู่แมลง โดยภายในอาคารจะมีเหล่าแมลงที่บินไปมาอย่างอิสระ ทักทายนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เปิดทำการ

 เปิดทำการทุกวัน (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็กอนุบาล 10 บาท, ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 20 บาท, นิสิต/นักศึกษา (ต้องแสดงบัตร) 20 บาท และเด็ก (ความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร)/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เข้าชมฟรี

สถานที่ติดต่อ

สถานีวิจัยลำตะคอง 333 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

044 390 107

https://www.facebook.com/LamtakhongResearch/

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*