อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

ควรมาเที่ยวชมในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากคนค่อนข้างน้อย ที่ตึกจะเปิดแอร์เย็นช่ำ และที่สำคัญคือจะได้รับฟังความรู้จากพี่ๆวิ ทยากรได้อย่างเต็มที่และเป็นส่วนตัวด้วย หากมาในวันจันทร์-ศุกร์ ในบางวันจะมีน้องๆเด็กประถม มัธยม หรือมหาวิทยาลัย มาทัศนศึกษากันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยัง มีห้องสมุดเปิดให้ใช้บริการได้ฟรี มีแอร์ และน่าสนใจมากสำหรับคนที่ชอบศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์ เพราะที่นี่จะหลักๆจะเก็บรวบรวมหนังสือทางด้านนี้ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังสามารถมาออกกำลังกาย วิ่ง นั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ เพราะในอนุสรณ์สถานอันกว้างใหญ่นี้มีมุมน้ำพุและส่วนหย่อมอยู่มาก

เปิดทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00 – 15.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ค่าใช้จ่าย

เข้าชมฟรี

สถานที่ติดต่อ

9 หมู่ที่ 16 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

02-533-8467, 02-532-1021

http://www.thainationalmemorial.org/

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*