เขียนทับรอยชื่อวันทั้งเจ็ดภาษาไทย

สวัสดีจ้าวันนี้มีแบบฝึกหัดฝึกเขียนทับรอยชื่อวันทั้งเจ็ดค่ะ

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทยรวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers or home-school students. Free to download for non-commercial use.

ดาวน์โหลดใช้ฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ตัวอย่างไฟล์

กดที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เต็มค่ะ


แบบฝึกหัดหัดเขียนลีลามืออื่นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*