แบบฝึกหัด เลข ป.4
คณิตศาสตร์

จำนวนนับมากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กประถทชท หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 6 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน […]

เลข ป.4
คณิตศาสตร์

รู้จักจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง รู้จักจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กประถม หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 4 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไ […]

นับภาพและเขียนจำนวนเลข
คณิตศาสตร์

นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลข

แบบฝึกหัดเรื่อง นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลข สำหรับเด็กเล็กเริ่มหัดเรียน หัดนับเลขไทยและ อารบิค 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ […]

แบบฝึกหัดเลข เขียนตัวแลข และ เขียนตัวหนังสือ
จำนวนเลข

เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง มาเพิ่มให้ใหม่สำหรับเด็กอนุบาลและ ประถมต้น ฝึกรู้จักตัวเลข 0-100 และเขียนเป็นตัวหนังสือได้ 1️⃣ […]

ใบงานอนุบาล 2 จงโยงเส้นจับคู่ จำนวนเลข นับภาพ คณิตศาสตร์อนุบาล
คณิตศาสตร์

โยงเส้นจับคู่จำนวนเลขกับภาพ

โยงเส้นจับคู่จำนวนเลขกับภาพ มาเพิ่มให้ค่ะ แบบฝึกหัดรู้จักจำนวนเลข นับค่าจำนวนของโดมิโนแล้วโยงเส้นจับตู่กับตัวเลขให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเรื่อง โยงเส้นจับค […]

ดาวน์โหลดไฟล์ไม่มีลายน้ำฟรี กดตามลิงค์ด้านล่าง แบบฝึกหัดอนุบาล จำนวนเลขไทย
คณิตศาสตร์

วงกลมจำนวนเลขไทย

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล แบบฝึกหัดฝึกนับเลข วงกลมจำนวนเลขไทย นับจำนวนภาพที่กำหนดให้ในช่องตารางสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วหาจำนวนเลขไทยที่ถูกต้องได้ แบบฝึก […]

คณิตศาสตร์

ใบงานอนุบาล 3 เขียนเลขไทยและอารบิคจากภาพ

ใบงานอนุบาล 3 เขียนเลขไทยและอารบิคจากภาพ แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลด ใบงาน หัดนับภาพที่กำหนดให้แล้วเขียนจำนวนเลขไทยและอารบิค และระบายสีให้สวยงาม แม่ไก่ใ […]

จำนวนเลข

คัดตัวเลข 1-10 ไทยและอารบิค หัดนับจำนวนเลข

คัดตัวเลข 1-10 ไทยและอารบิค หัดนับจำนวนเลข แบบฝึกหัดคัดลายมือตัวเลขอย่างง่าย จำนวน 1-10 ทั้งแบบจำนวนเลขไทย และ จำนวนเลขอารบิค แล้วนับภาพว่าตรงกับจำนวน […]