งานประดิษฐ์

ผีน้อยฟักทอง

อุปกรณ์1.กระดาษA42.สี เทียน3.กรรไกร4. ดินสอ5. กาว วิธีทำ1. พับกระดาษสีขาวเป็นสามส่วนและให้เด็กระบายสีเป็นสีส้ม2. ตัดกระดาษสีดำติดกับกระดาษสีส้ม3. ตัดกระดาษสีเขียวไว้เป็นที่จับขึ้นลง4. ตัดกระดาษเป็นมุมโค้งทั้งสีด้าน5. เจาะตากับปากให้เป็นช่องว่าง6. วาดลายเส้นเป็นรูปฟักทอง7. นำข้ัวสีเขียวใส่ลงไปในฟักทองดึงขึ้นดึงลงเหมือนลืมตาและหลับตา