คัด a-z
พยัญชนะ ABC

คัดลายมือ ABC ชุด M-Z

แบบฝึกหัดเรื่อง คัดลายมือ ABC ชุด M-Z 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียน ABC2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 7 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ […]

คัดลายมือ แจกฟรี
พยัญชนะ ABC

คัดลายมือ ABC ชุด A-L

แบบฝึกหัดเรื่อง คัดลายมือ ABC ชุด A-L 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเขียน2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 6 หน้า 4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน […]

แบบฝึกหัดอนุบาล
พยัญชนะ ABC

เขียนพยัญชนะ a-z ที่หายไป 7 แบบ

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนพยัญชนะ a-z ที่หายไป 7 แบบ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนภาษาอังกฤษ2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 7 หน้า4️⃣ copyright protected ห […]

คัดลายมืออนุบาล ลีลามืออนุบาล คัดตามรอนประ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ ABC

คัดลายมือภาษาอังกฤษตัวหนังสือ 1-10

แบบฝึกหัดคัดลายมือ คัดลายมือภาษาอังกฤษตัวหนังสือ 1-10 ขนาดใหญ่ คัดลายมือตัวหนังสือค่าตัวเลขแบบตัวพิมพ์เล็ก หัดคัด และหัดอ่าน จำ การเขียนให้ถูกต้อง แม่ […]

พยัญชนะ ABC

คัดลายมือพยัญชนะพิมพ์เล็ก-ใหญ่ คำศัพท์ และระบายสี

คัดลายมือพยัญชนะพิมพ์เล็ก-ใหญ่ คำศัพท์ และระบายสี คัดตามรอยประ พยัญชนะ และคำประสมภาษาอังกฤษ คัดตามรอยประคำประสมภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาพ แบบฝึกหัดอนุบาลค […]

พยัญชนะ ABC

คัดลายมือ ABC พิมพ์ใหญ่ 3 แบบ

คัดลายมือ ABC พิมพ์ใหญ่ 3 แบบ แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือตามรอยประ วิชาภาษาอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ขนาด 3 แบบ ดาวน์โหลดฟรี ขอแค่คำขอบคุณและช่วยแชร์เพจใ […]

พยัญชนะ ABC

คัดตามรอยประ พยัญชนะ และคำประสมภาษาอังกฤษ

คัดตามรอยประ พยัญชนะ และคำประสมภาษาอังกฤษ พร้อมภาพระบายสี คัดตามรอยประพยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ คัดตามรอยประคำประสมภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาพ แบบฝึ […]