แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี
ประโยค

แบบฝึกหัดเรื่อง ลักษณะนาม ภาษาไทย ป.1 ชุด 2

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง ลักษณะนาม ภาษาไทย ป.1 ชุด 2 1️⃣ สำหรับเด็กประถม 12️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 4 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห […]

แม่ กน แม่ กบ กน กก กบ กด
คำประสม

มาตราตัวสะกดแม่ กก กน กด กบ

แบบฝึกหัดเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ กก กน กด กบ ดูตัวอย่างด้านล่าง 1️⃣ สำหรับเด็กเด็กประถม เรียนภาษาไทยเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ กก กน กด กบ2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ […]

ลักษณะนาม แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1
คำประสม

แบบฝึกหัดเรื่อง ลักษณะนาม ภาษาไทย ป.1

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง ลักษณะนาม ภาษาไทย ป.1 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม วิชาภาษาไทย2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 4 หน้า4️⃣ copyright pr […]

เรียงประโยคให้ถูกต้อง
ประโยค

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 เรียงประโยคให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 เรียงประโยคให้ถูกต้อง หัดอ่านคำประสมง่ายๆ แล้วเรียบเรียงคำประสมที่กำหนดให้ ให้เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ โดยใช้คำประสมทุกคำที่ […]

ประโยค

ส่วนประกอบของประโยค แบบฝึกหัด ภาษาไทย ประถม

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ประถม ส่วนประกอบของประโยค จงเขียนแยกส่วนประกอบของประโยคให้ตรงกับส่วนต่างๆ ตามที่กำหนดให้ได้ แบบฝึกหัดอนุบาล แบบฝึกหัดประถม แบบฝึกหัด […]