แบบฝึกหัดภาษาไทย อนุบาล
ภาษาไทย

แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ แบบฝึกหัดภาษาไทย อ.3 หัดเขียน หัดโยงเส้นคำประสมอย่างง่ายผันตามวรรณยุกต์ไทย 4 เสียง [Read…]

แบบฝึกหัดภาษาไทย อนุบาล หัดผันวรรณยุกต์ เขียนคำประสม
คำประสม

เขียนคำ ผันวรรณยุกต์ และหัดอ่าน

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนคำ ผันวรรณยุกต์ และหัดอ่าน แบบฝึกหัดภาษาไทย อ.3 หัดเขียน หัดอ่านคำประสมอย่างง่ายผันตามวรรณยุกต์ไทย 4 [Read…]

ภาษาไทย

ใส่วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล เรื่องวรรณยุกต์ จง ใส่วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1 ลงบนคำประสมที่กำหนดให้ให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ [Read…]