แบบฝึกหัดภาษาไทย อนุบาล
ภาษาไทย

แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ แบบฝึกหัดภาษาไทย อ.3 หัดเขียน หัดโยงเส้นคำประสมอย่างง่ายผันตามวรรณยุกต์ไทย 4 เสียง 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก […]

แบบฝึกหัดภาษาไทย อนุบาล หัดผันวรรณยุกต์ เขียนคำประสม
คำประสม

เขียนคำ ผันวรรณยุกต์ และหัดอ่าน

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนคำ ผันวรรณยุกต์ และหัดอ่าน แบบฝึกหัดภาษาไทย อ.3 หัดเขียน หัดอ่านคำประสมอย่างง่ายผันตามวรรณยุกต์ไทย 4 เสียง 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็ […]

วรรณยุกต์ คัดไทย คัดลายมือ
ภาษาไทย

คัดวรรณยุกต์ไทย

แบบฝึกหัดเรื่อง คัดวรรณยุกต์ไทย 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดคัดวรรณยุกต์ไทย2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 4 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ […]

ภาษาไทย

แบบฝึกหัดอนุบาล ฟรี คัดวรรณยุกต์ 3 แบบ

แบบฝึกหัดอนุบาล ฟรี คัดวรรณยุกต์ 3 แบบ แบบฝึกหัดคัดลายมือ เรียนรู้วรรณยุกต์ไทย ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา เกร็ดน่ารู้ ในอดีตดั้งเดิมตามบันทึกในประวั […]

ภาษาไทย

ใส่วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล เรื่องวรรณยุกต์ จง ใส่วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1 ลงบนคำประสมที่กำหนดให้ให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์ […]