ภาษาไทย

เขียนคำประสม สระโอะ ถึง สระออ แล้วหัดอ่าน

เขียนคำประสม สระโอะ ถึง สระออ แล้วหัดอ่าน คัดสระไทย 32 ตัว พร้อมพยัญชนะไทย หัดเขียน หัดอ่านคำประสมอ่าน เขียนคำประสม สระโอะ ถึง สระออ แล้วหัดอ่าน เรียน […]

ภาษาไทย

เขียนคำประสม สระเอะ ถึง สระแอ แล้วหัดอ่าน

เขียนคำประสม สระเอะ ถึง สระแอ แล้วหัดอ่าน เรียนภาษาไทย หัดคัดคำประสมง่ายๆ พยัญชนะไทยผสมกับสระ แล้วหัดอ่าน สำหรับเด็กหัดอ่าน หรือคนที่กำลังเรียนภาษาไทย […]

ภาษาไทย

เขียนคำประสม สระอึ ถึง สระอู แล้วหัดอ่าน

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียนรู้สระไทย 32 ตัว เขียนคำประสม สระอึ ถึง สระอู แล้วหัดอ่าน ให้คล้องแคล่ว สระอึ สระอือ สระอุ สระอู แบบฝึหัดอนุบาลวิชาภาษาไทย แบบฝึก […]

ภาษาไทย

คัดคำประสมสระ -ะ ถึง สระ -ี

แบบฝึกหัดอนุบาล 2 แบบฝึกหัดอนุบาล 3 หัดคัดพยัญชนะผสมกับสระอย่างง่าย แล้วหัดอ่าน คัดคำประสมสระ -ะ ถึง สระ -ี สระอะ สระอา สระอิ สระอี คัดคำประสมสระ -ะ ถ […]

แบบฝึกหัดอนุบาล
ภาษาไทย

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียงลำดับสระให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียงลำดับสระให้ถูกต้อง จงเขียนตัวเลขตามลำดับ 1-8 สระของไทยจากก่อนไปหลังให้ถูกต้อง แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ เพื่อใ […]

ภาษาไทย

ฝึกความแม่นยำ หัดอ่านสระผสม สระอะ-สระอี

ฝึกความแม่นยำ หัดอ่านสระผสม สระอะ-สระอี แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม แบบฝึกหัดอนุบาลสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดฟรี เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพของ […]