ภาษาไทย

คัดคำประสมสระ -ะ ถึง สระ -ี

แบบฝึกหัดอนุบาล 2 แบบฝึกหัดอนุบาล 3 หัดคัดพยัญชนะผสมกับสระอย่างง่าย แล้วหัดอ่าน คัดคำประสมสระ -ะ ถึง สระ -ี สระอะ สระอา สระอิ สระอี คัดคำประสมสระ -ะ ถ […]

แบบฝึกหัดอนุบาล
ภาษาไทย

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียงลำดับสระให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียงลำดับสระให้ถูกต้อง จงเขียนตัวเลขตามลำดับ 1-8 สระของไทยจากก่อนไปหลังให้ถูกต้อง แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ เพื่อใ […]

ภาษาไทย

ฝึกความแม่นยำ หัดอ่านสระผสม สระอะ-สระอี

ฝึกความแม่นยำ หัดอ่านสระผสม สระอะ-สระอี แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม แบบฝึกหัดอนุบาลสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดฟรี เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพของ […]

คำประสม

แยกสระออกจากคำประสม

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทย รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีใช้ส […]