แบบฝึกหัดอนุบาล 3
คำประสมภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด ป.2 ใส่ a หรือ an ให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัด ป.2 ใส่ a หรือ an ให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ใช้คำนำหน้า a, an ได้ อ่านคำประสมที่กำหนดให้ แล้วเลือกใส่ article ให้ตรงกับประเภทขอ […]

การบวก

เลข ป.2 บวกลบ ป.2 บวกไม่เกิน 1,000

เลข ป.2 บวกลบ ป.2 บวกไม่เกิน 1,000 แบบฝึกหัดทบทวน ฝึกการบวก หัดหาผลลัพธ์การบวกแนวตั้ง โดยผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ได้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเลข ป.2 ชุดเปิดเทอม […]

ภาษาไทย

แบบฝึกหัดประถม เขียนประโยค เล่าเรื่องราวง่ายๆได้

แบบฝึกหัดประถม เขียนประโยค เล่าเรื่องราวง่ายๆได้ ฝึกเขียน เล่าเรื่องราว เป็นประโยคสั้นๆ ฝึกเรียบเรียงความคิด เพื่อเขียยน เล่าเรื่องราวให้สมบูรณ์ คำแนะ […]

All

หาผลลัพธ์การบวกทศนิยมแนวตั้ง

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เตรียมความพร้อมอนุบาล เตรียมความพร้อมประถมศึกษา ศิลปะ แบบฝึกหัดทั […]