กรุงเทพและปริมณฑล

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม สัมผัสป่านิเวศจำลอง เรือนยอดไม้ หอชมป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆ มาสัมผัสกับธรรมชาติในกรุงเทพฯ ได้ที่นี่เลย [Read…]

กรุงเทพและปริมณฑล

ฟาร์มเดอเล็ก

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมขี่ม้า ฟาร์มเดอเล็ก เป็นฟาร์มที่เปิดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางการเกษตร ฝึกให้เด็กๆ [Read…]

กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑ์พระราม ๙

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของระบบนิเวศทั่วโลกแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Read…]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

สเปซ อินสไปเรียม (Space Inspirium)

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวทางด้านอวกาศ ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ เช่น กำเนิดเอกภพ, โรงภาพยนต์ 3 [Read…]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์ยางพารา Rubber Land 

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวของยางพาราผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย Rubber Land (รับเบอร์ แลนด์) ดินแดนยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย [Read…]

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กรุงเทพและปริมณฑล

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ [Read…]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และงานแสดงแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 [Read…]