พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ คือ แสตมป์ดวงแรกของไทย ชุด “โสฬส” สมัยรัชกาลที่ 5 ,แสตมป์ดวงแรกของโลกและตู้ไปรษณีย์เก่าแก่อายุ 136 ปี ศิลปะส […]

กรุงเทพและปริมณฑล

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม สัมผัสป่านิเวศจำลอง เรือนยอดไม้ หอชมป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆ มาสัมผัสกับธรรมชาติในกรุงเทพฯ […]

กรุงเทพและปริมณฑล

ฟาร์มเดอเล็ก

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมขี่ม้า ฟาร์มเดอเล็ก เป็นฟาร์มที่เปิดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและ […]

กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑ์พระราม ๙

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศา […]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

สเปซ อินสไปเรียม (Space Inspirium)

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวทางด้านอวกาศ ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ เช่น กำเนิดเอกภพ, โรงภาพยนต์ 3 มิติ , โซนดาวเทียม เป็นต้น พิพิธภัณฑ์อวกาศ […]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์ยางพารา Rubber Land 

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวของยางพาราผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย Rubber Land (รับเบอร์ แลนด์) ดินแดนยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเ […]

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กรุงเทพและปริมณฑล

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพม […]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และงานแสดงแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวปรัชญาเ […]