การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

สเปซ อินสไปเรียม (Space Inspirium)

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวทางด้านอวกาศ ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ เช่น กำเนิดเอกภพ, โรงภาพยนต์ 3 [Read…]

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์ยางพารา Rubber Land 

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวของยางพาราผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย Rubber Land (รับเบอร์ แลนด์) ดินแดนยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย [Read…]