คัดลายมือ ก-ฮ แบบเดี่ยว

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทย คัดลายมือ ก-ฮ 

แม่ไก่ใจดีรวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

แบบฝึกหัดลีลามือ ขีดเขียนเส้นตามรอยประ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน แบบคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลมตัวกลม เหมาะกับสำหรับเด็กที่มีความสามารถในการเขียนค่อนข้างสูงแล้ว ได้ฝึกเขียนมาพอสมควร 

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers or home-school students. Free to download for non-commercial use

ดาวน์โหลดฟรีเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์


กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เต็ม


แบบฝึกหัดหัดเขียนลีลามืออื่นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*