การสอนภาษาไทย เรียนภาษาไทย คอร์สเรียนภาษาไทย
การสอนภาษาไทยลูก

การเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยต่างแดน ลูกครึ่งไทย

การเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยต่างแดน ลูกครึ่งไทย หรือเด็กต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาติ จะมีขั้นตอนในการเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ต่างจากเด็กที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างชาติก็เป็นไปได้ [Read…]

No Picture
การสอนภาษาไทยลูก

ขั้นตอนในการเรียนภาษาของเด็ก

กลับไปหน้า การสอนภาษาไทยลูก หลายคนมักนึกถึงการอ่านออก เขียนได้ เป็นทักษะสำคัญการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่จริงๆแล้วนั้นมันมีมากกว่านั้น ขั้นตอนในการเรียนภาษาของเด็ก ความสามารถในการใช้ภาษาใดๆได้จะครอบคลุมทักษะต่างๆอันได้แก่ ซึ่งถ้าดูกันจริงๆนั้น [Read…]