การบวก ประถม
การบวก

การบวกแนวตั้ง จำนวนมากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง การบวกแนวตั้ง จำนวนมากกว่า 100,000 ดูตัวอย่างได้ด้านล่าง ไปหน้าดาวน์โหลดได้ด้านล่าง 1️⃣ สำหรับเด็กประถม หัดเรียนเลข2️⃣ [Read…]

การบวก

การบวกจำนวนมากกว่า 10 ด้วยภาพโดมิโน

แบบฝึกหัดอนุบาบ แบบฝึกหัดประถม วิชาคณิตศาสตร์ การบวกจำนวนมากกว่า 10 ด้วยภาพโดมิโน ฝึกนับจำนวนภาพ แล้วหาผลลัพธ์ โดยเขียนโจทย์และผลลัพธ์ [Read…]