พยัญชนะ ABC

คัดลายมือพยัญชนะพิมพ์เล็ก-ใหญ่ คำศัพท์ และระบายสี

คัดลายมือพยัญชนะพิมพ์เล็ก-ใหญ่ คำศัพท์ และระบายสี คัดตามรอยประ พยัญชนะ และคำประสมภาษาอังกฤษ คัดตามรอยประคำประสมภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาพ แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือ เตรียมความพร้อม ดาวน์โหลดฟรี […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนพยัญชนะต้น และจับคู่กับภาพ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนพยัญชนะต้น และจับคู่กับภาพ ให้ถูกต้อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 แบบฝึกหัดระบายสีอื่นๆ แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ […]

พยัญชนะ ABC

คัดตามรอยประ พยัญชนะ และคำประสมภาษาอังกฤษ

คัดตามรอยประ พยัญชนะ และคำประสมภาษาอังกฤษ พร้อมภาพระบายสี คัดตามรอยประพยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ คัดตามรอยประคำประสมภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาพ แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือ เตรียมความพร้อม ดาวน์โหลดฟรี […]

พยัญชนะ ABC

ภาษาอังกฤษ อ.2 จับคู่พยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่

ภาษาอังกฤษ อ.2 จับคู่พยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ แบบฝึกหัดอนุบาล แบบึกหัดภาษาอังกฤษ จงจับคู่พยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กที่ตรงกับพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่ที่กำหนดให้ให้ถูกต้อง แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ […]

พยัญชนะ ABC

คัดคำศัพท์ เขียนทับรอยคำศัพท์ ABC และระบายสี

แบบฝึกหัดอนุบาล ฟรี คัดคำศัพท์ คัดคำศัพท์ เขียนทับรอยคำศัพท์ ABC และระบายสี ภาพให้สวยงาม หัดเรียนรู้คำศัพท์ หัดเขียน […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

โยงเส้นจับคู่ คำประสมภาษาอังกฤษพื้นฐาน

แบบฝึกหัดอนุบาล โยงเส้นจับคู่ คำประสมภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ แล้วระบายสีภาพให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ แม่ไก่และทีมงาน […]

พยัญชนะ ABC

เขียนพยัญชนะ A-Z ที่หายไป

แบบฝึกหัดอนุบาล เขียนพยัญชนะ A-Z ที่หายไป ABC ตัวพิมพ์ใหญ่ เติมพยัญชนะที่ขาดหายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง สมบูรณ์ แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

เขียนทับรอยคำศัพท์เสียงพ้อง /c/ /k/

เขียนทับรอยคำศัพท์เสียงพ้อง /c/ /k/ แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาล ลีลามือ คัดลายมือ แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

คัดคำศัพท์อวัยวะ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดอนุบาล คัดลายมือ ลีลามืออนุบาล เตรียมความพร้อม คัดคำศัพท์อวัยวะ ภาษาอังกฤษ ระบายสีภาพให้สวยงาม ตัวพิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

เขียนทับรอยคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ Animals

เขียนทับรอยคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ Animals แบบฝึกหัดอนุบาล เตรียมความพร้อม ลีลามือ คำประสมภาษาอังกฤษ แล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี […]