ตัวอย่างแบบฝึกหัดในเวปเรา

ภาพระบายสีฟรี การ์ตูนดิสนีย์ ระบายสีดิสนีย์
ระบายสี

ภาพระบายสีโดนัลดั๊ก

ภาพระบายสีโดนัลดั๊ก ระบายสีภาพให้สวยงาม Free Colouring สำหรับเด็กๆ ดาวน์โหลดฟรี ห้ามจำหน่าย แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ [Read…]

ลีลามือ เขียนตามรอยประ

ลีลามือตามรอยประ

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด เตรียมความพร้อมอนุบาล เขียนลีลามือเส้นแบบต่างๆตามรอยประให้สวยงาม [Read…]

ก-ฮ

คัดและระบายสี ก-ง

คัดและระบายสี ก-ง แบบฝึกหัดอนุบาล วิชาภาษาไทย คัดลายมือ ลีลามือ อนุบาล ดาวน์โหลดฟรีสำหรับพ่อ แม่ [Read…]

แบบฝึกหัดตัวเลข

Learn Thai

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

เขียนเครื่องหมายเท่ากันหรือไม่เท่ากัน

แบบฝึกหัดอนุบาล เขียนเครื่องหมายเท่ากันหรือไม่เท่ากัน แล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ เราขอความร่วมมือไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข แบบฝึกหัดบน [Read…]

สื่อการเรียนการสอน

บัตรตัวเลข ป้ายตกแต่งห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน

แบบฝึกหัดประถม

แบบฝึกหัดภาษาไทย อนุบาล
ภาษาไทย

แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ แบบฝึกหัดภาษาไทย อ.3 หัดเขียน หัดโยงเส้นคำประสมอย่างง่ายผันตามวรรณยุกต์ไทย 4 เสียง [Read…]

แบบฝึกหัดการคูณ แบบฝึกหัดอนุบาล
คณิตศาสตร์

โจทย์การคูณ ป.3 หาผลลัพธ์การคูณจำนวนหลักหน่วยและหลักสิบ

โจทย์การคูณ ป.3 หาผลลัพธ์การคูณจำนวนหลักหน่วยและหลักสิบ แบบฝึกหัดประถม 3 แบบฝึกหัดเลข ป.3 ทบทวนการคูณ จงหาผลลัพธ์จากโจทย์การคูณจำนวนเลข [Read…]