ตัวอย่างแบบฝึกหัดในเวปเรา

เตรียมความพร้อมอนุบาล

จับคู่ภาพกับเงา

จับคู่ภาพกับเงา แบบฝึกหัดอนุบาล โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ  แม่ไก่และทีมงาน [Read…]

คำประสม

โยงเส้นจับคู่ภาพ กับ คำประสม อวัยวะ

โยงเส้นจับคู่ภาพ กับ คำประสม อวัยวะ คำประสมง่ายๆกับเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย หัดอ่านคำประสม จงโยงเส้นภาพอวัยวะของร่างกายกับคำประสมที่ถูกต้อง แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี [Read…]

แบบฝึกหัดตัวเลข

แบบฝึกหัด เลข ป.4
คณิตศาสตร์

จำนวนนับมากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กประถทชท หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน [Read…]

Learn Thai

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

เรียงจำนวนเลขจากน้อยไปมาก

หัดรู้จักค่าจำนวนเลข แบบฝึกหัดอนุบาล จงเรียงจำนวนตัวเลขให้ถูกต้อง จำนวนเลขไม่เกิน 20 เรียงจำนวนเลขจากน้อยไปมาก ได้ แบบฝึกหัดอนุบาล 2 [Read…]

การบวก

ทบทวนการบวกแนวนอน

ทบทวนการบวกแนวนอน โจทย์การบวกแนวนอน จากง่ายไปหายาก จงหาผลลัพธ์การบวกแนวนอน กด Download ด้านล่างค่ะ แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี [Read…]

แบบฝึกหัดประถม

แบบฝึกหัดภาษาไทย อนุบาล
ภาษาไทย

แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดวรรณยุกต์ โยงเส้นกับภาพ แบบฝึกหัดภาษาไทย อ.3 หัดเขียน หัดโยงเส้นคำประสมอย่างง่ายผันตามวรรณยุกต์ไทย 4 เสียง [Read…]